Konferencen arrangeres af konsulenter fra ZBC og Moeve i rammerne af EU-projektet See the Goal.

Konferencen gennemføres som “hands-on”: Indblanding og afprøvning er tilladt og endda ønsket 🙂 . Vi glæder os til at videregive resultater og praktiske metoder, erfaringer og gode råd!

Program

09:30 – 10:00 Ankomst & morgenbrød

10:00 – 12:00 Præsentationer & reaktioner

Velkomst v/ vicedirektør Jan Bagge, ZBC

 • Oversættelse af praktikmål til små film, resultater og metoder – EU projekt See the goal
  v/ projektleder Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve og supervisor Merete Christensen, ZBC
 • In-company training in professions with a high focus on social and personal learning outcomes
  Regulations and examples from practice
  v/ research assistant Anita Milolaza, Federal Institute for Vocational Education and Traning, Germany
 • Digital Dannelse: Principper og hvordan kommer vi videre
  v/ specialkonsulent Anne Wieth-Knudsen, Danske Erhvervsskoler
 • Digital Dannelse ved filmoptagelser i praktikken med elever, praktikvejledere og borgere
  v/ uddannelseskonsulent Anne P. Kristensen, Lejre Kommune

Med bidrag og tilbagemeldinger fra gæsterne undervejs

12:00 – 13:00 Frokost

13:00 – 14:30 Workshops

WS 1) Masterclass: Elever filmer praktikmål WS 2) Undervisere filmer lektioner WS 3) Masterclass: Video i elevsamtaler WS 4) Video for praktikpladskonsulenter
Media designer Catarina Silva, Portugal & uddannelsesbibliotekar Hans Meinert, ZBC Jytte Fyhr, underviser & Anders von Buchwald, uddannelsesbibliotekar, ZBC Uddannelseskonsulent Helle Hjarsø, Stevns Kommune & Rikke Kannegaard, uddannelsesbibliotekar, ZBC Konsulent Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve & supervisor Merete Christensen, ZBC
Catarina og Hans vil instruere en lille gruppe SOSU elever i at filme praktikmål. I time-outs vil WS-gæsterne høre om principper og teknikker. Jytte vil præsentere skolens intentioner bag
e-learning via video, med en smagsprøve fra naturfag: En god mulighed for at blive opkvalificeret og opnå merit til SSH-uddannelsen. [Uden at skulle køre til skolen!]
Helle vil afholde en elevsamtale med 3 SOSU elever “for åben skærm”, under inddragelse af video om praktikmål. WS-gæsterne vil opleve principper undervejs, og der vil foregå en dialog. (Uddybende info følger)

14:45 – 15:30  Opsamling & filmoptagelser

Praktisk info & tilmelding

Adresse: Skærehallernes Konferencecenter, Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde

Offentlig transport, ved ankomst med tog til Roskilde: Bus 202A imod Musicon Erhvervsskolerne, stå af ved tredje stop (5 min.).

Parkering: Der er et begrænset antal p-pladser ved Maglegårdsvej 10 og 8. OBS – pladserne benyttes også af skolens elever og ansatte.

Pris: 250 kr. Deltagerne vil modtage faktura fra ZBC.

Download deltagerliste (kun for tilmeldte gæster). Dagens præsentationer og arbejdsmaterialer vil kunne downloades samme sted efter konferencen.

For yderligere information, kontakt projektleder Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, t  2627 1005, eller supervisor Merete Frank Christensen, ZBC/SOSU Sjælland, t  5121 6579.

 

Ved særlig interesse kan der rettes henvendelse til projektledelsen ang. en eventuel ekstra plads på konferencen.